Матеріали наукового звіту за 2021 рік

Біологічний факультет

Географічний факультет

Геологічний факультет

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Економічний факультет

Факультет журналістики

Факультет іноземних мов

Історичний факультет

Факультет культури і мистецтв

Механіко-математичний факультет

Факультет міжнародних відносин

Факультет педагогічної освіти

Факультет прикладної математики та інформатики

Фізичний факультет

Філологічний факультет

Філософський факультет

Факультет управління фінансами та бізнесу

Хімічний факультет

Юридичний факультет

Наукова бібліотека

  • Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Наукової бібліотеки за 2021 рік
  • Показники наукової діяльності Наукової бібліотеки за 2021 рік
  • Показники наукової діяльності Наукової бібліотеки за 2019-2021 роки (діаграми)
  • Тематичний план науково-дослідних робіт, які виконують в межах робочого часу викладачів, а також досліджень докторантів, аспірантів, студентів на 2022 рік

Астрономічна обсерваторія

Ботанічний сад

Науково-технічний і навчальний центр низькотемпературних досліджень

  • Інформація про наукову та науково-технічну діяльність НТНЦВТД за 2021 рік
  • Показники наукової діяльності НТНЦВТД за 2021 рік
  • Показники наукової діяльності НТНЦВТД за 2019-2021 роки (діаграми)
  • Основні результати науково-дослідних робіт НТНЦВТД

Науково-дослідні інститути

Загальноуніверситетські кафедри