Staff

Проректор з наукової роботи

Гладишевський Роман Євгенович,
Академік НАН України,
доктор хімічних наук, професор

Тел.: 032 255-41-00, 032 239-41-09
e-mail : roman.gladyshevskii@lnu.edu.ua

Начальник науково-дослідної частини

Плевачук Юрій Олександрович

Доктор фізико-математичних наук,
професор

Тел.: (032) 255-48-78, (032) 239-41-21
e-mail : research.development@lnu.edu.ua

Відділ науково-технічної інформації та науково-організаційної роботи

Завідувач

Іваськевич Оксана Ярославівна

тел. (032) 239-45-62,
e-mail: oksana.ivaskevych@lnu.edu.ua

Павлусик Ірина Петрівна
інженер I категорії

тел.239-47-55
e-mail: i_pavlusyk@lnu.edu.ua

Відділ з питань інтелектуальної власності

Завідувач

Приймак Алла Іванівна

тел.: (032) 239-43-69
e-mail: alla.pryimak@lnu.edu.ua
Писаревська Людмила Степанівна
провідний інженер

тел.: (032) 239-44-47
e-mail: pysar2006@ukr.net
Поліщук Ірина Панасівна
провідний інженер

тел.: (032) 239-44-47
E-mail: iryna_poly@ukr.net
Романишин Наталiя Григорівна
інженер I категорії

тел.: (032) 239-44-47
e-mail: nata.romanyshyn@lnu.edu.ua

Відділ стандартизації, метрології та сертифікації

Завідувач
канд. фіз.-мат. наук
старший дослідник
Куньо Іван Михайлович

тел.: (032) 239-47-55
e-mail: i_kunyo@lnu.edu.ua
Благітка Марта Ярославівна
інженер І категорії

тел.: (032) 239-47-55
e-mail: m_blahitka@lnu.edu.ua
Варварецький Андрій Євгенович
інженер-метролог, інженер І категорії

тел.: (032) 239-43-54

Планово-фінансова група

Лещинська Оксана Михайлівна
головний економіст

тел.: (032) 239-45-22
Куньо Ольга Миколаївна
інженер ІІ категорії

тел.: (032) 239-45-19
Василяк Теодозія Михайлівна
інженер І категорії

тел.: (032) 239-45-22
Антонюк Наталія Сергіївна
Інженер І категорії

e-mail: nataliia.antonyuk@lnu.edu.ua
тел.: (032) 239-45-22

Група відділу кадрів

Хомік Наталія Богданівна
Інженер І категорії НДЧ

тел.: (032) 239-46-42
e-mail: nataliya.khomik@lnu.edu.ua

Група бухгалтерського обліку