Стипендійна програма GFPS для українського студентства

Стипендія призначена для молодих людей, які вирізняються хорошою академічною успішністю, особливими інтересами, перспективним план наукового проекту і дослідницьким духом. Очікують, що кандидати/-ки під час перебування в Німеччині будуть активно інтегруватися в наукове, культурне і соціальне середовище.

Стипендійна програма пропонує для українського студентства в Німеччині:
• щомісячну стипендію в розмірі 863 євро,
• можливість провести навчальний семестр в державному університеті Німеччини на твій вибір та допомогу при зарахуванні,
• супровід і підтримку завдяки активній діяльності місцевих груп GFPS e.V.,
• безкоштовну участь у двох наукових і культурних семінарах, на початку та в кінці семестру.

Щоб подати заявку на отримання стипендії необхідно:
• бути громадянкою/громадянином України та постійно проживати на території України;
• під час подання заявки та перебування у Німеччині (у разі отримання стипендії) мати статус студента/-ки українського ВНЗ та вік до 26 років;
• навчатися на денній формі навчання;
• раніше не отримувати стипендії на навчання в Німеччині більше ніж на один семестр;
• відповідати вимогам посольства Федеративної Республіки Німеччини в Києві;
• впевнено володіти німецькою мовою на момент отримання стипендії;
• брати активну участь у житті громадянського суспільства та цікавитися європейськими ідеями.

Заявки подаються двічі на рік – у весняний (для зимового семестру) та осінній періоди (для літнього семестру).
Кінцевий термін подання заяв (враховується час електронного подання заявки):
• для зимового семестру – до 30 квітня календарного року,
• для літнього семестру – до 15 жовтня календарного року.

Процес відбору кандидатів/-ок складається із двох етапів:
1) Формальна та змістовна оцінка поданих заявок,
2) Співбесіда (кінець травня/ початок грудня) з кандидатками та кандидатами, заявки яких отримали найвищі оцінки на першому етапі відбору.

Детальніше за покликанням.