Research subjects

Основні напрями наукової діяльності Львівського національного університету імені  Івана Франка

 • Комплексні дослідження фізико-хімічних властивостей аморфних та нанокристалізованих матеріалів, створення аморфних металевих сплавів з підвищеною каталітичною активністю у процесах доокиснення шкідливих промислових викидів.
 • Синтез і кристалохімія нових інтерметалічних сполук з фукціональними властивостями.
 • Розробка способів отримання поліфункціональних нанокомпозитів з магнітними, люмінесцентними і електропровідними властивостями для отримання діагностичних матеріалів у медицині, зокрема маркерів онкоклітин, засобів цільової доставки лікарських препаратів, матеріалів для електрофорезу.
 • Синтез і дослідження нових органічних сполук на основі азотовмісних гетероциклів для  органічної електроніки.
 • Розробка способів отримання чутливого елемента сенсора на основі поліаміноаренів.
 • Розробка сцинтиляторів на основі монокристалічних плівок гранатів.
 • Розробка способів отримання світловипромінювального елемента.
 • Розробка резистивних сенсорів аміаку.
 • Розробка нових матеріалів для літієвих джерел енергії.
 • Дослідження активних середовищ для твердотільних сенсорів температури та електромагнітних випромінювань.
 • Способи радіаційної обробки транзисторних сенсорів температури.
 • Розробка способів активації продукції біологічно активних речовин актинобактеріями. Універсальний генетичний механізм контролю продукції біологічно активних речовин стрептоміцетами.
 • Детектування рентгенівського випромінювання, гамма-квантів та нейтронів, радіаційний контроль, радіаційна спектрометрія.
 • Розробка пристрою для визначення лігандних форм гемоглобіну у цільній крові для експрес-діагностики критичних станів.
 • Отримання рентгенівських порошкових дифрактограм нових інтерметалічних сполук.
 • Вивчення ефективності використання природних полікомпонентних біорегуляторів росту рослин з біозахисним ефектом при вирощуванні озимого ріпаку і соняшнику та їх адаптивних властивостей за дії іонів важких металів.
 • Розробка способів отримання зміцненого покриття поверхонь деталей з металевих сплавів, спрямованих на розв’язання проблеми виходу з ладу машин і механізмів через підвищення їхньої надійності та довговічності.
 • Аналітична хімія лікарських засобів. Визначення сульфадиметоксину у складних модельних розчинах та лікарських препаратах різних форм випуску: таблетках та порошках.
 • Розробка сцинтиляційних екранів для реєстрації рентгенівських зображень з високим розділенням.
 • Розробка теплопровідних паст для відводу тепла від теплоутворюючих робочих елементів електронних пристроїв (процесорів, чіпсетів, відеоприскорювачів комп’ютерів тощо).
 • Розробка матеріалів для нових безсвинцевих припоїв для застосування в режимі поетапного паяння в різних температурних діапазонах.
 • Розробка матеріалів для склеювання і герметизації деталей вимірювальної апаратури і напівпровідникових елементів, в приладобудуванні та в інших областях техніки.
 • Створення матеріалів для термопар та термоелементів для термоелектричних генераторів.
 • Лабораторний моніторинг інфільтратів Львівського полігону твердих побутових відходів.
 • Ґрунтово-географічне районування України для обґрунтування регіональних схем і проектів раціонального природокористування, екологізації проектів міжгосподарського і внутрішньогосподарського землевпорядкування, формування природно-заповідного фонду регіону.
 • Дослідження хвиль гравітації покращення якості прогнозу космічної погоди.
 • Екологічний моніторинг земель заповідних та антропогеннозмінених територій.
 • Моніторинг екології, створення та дослідження нанодисперсних середовищ.
 • Аналіз геоспадщини регіонів України у рамках Стратегії збереження та використання георізноманітності регіонів України.
 • Перевірка на виявлення збігів/ідентичності/схожості в текстах.
 • Розробка технологій психолого-педагогічного супроводу дітей зі спектром аутистичних порушень у спеціальній та інклюзивній школі.
 • Документування фольклорних дискурсів, як засадничу галузь української фольклористики, що формує документальну (джерельну) базу для наукового пізнання культурних феноменів як для самої фольклористики, так і широкого кола гуманітарних дисциплін.