Наказ № Н-383 від 25.09.2023 “Про оголошення у 2023 році конкурсного відбору проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених

nakaz N-383 25.09.2023 Nakaz.MON.vid.07.09.2023-1104

Оголошено конкурс проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених

Nakaz.MON.vid-21.09.2023-1143 https://mon.gov.ua/ua/news/ogolosheno-konkurs-proyektiv-fundamentalnih-naukovih-doslidzhen-prikladnih-naukovih-doslidzhen-ta-naukovo-tehnichnih-eksperimentalnih-rozrobok-molodih-uchenih?fbclid=IwAR3AtySmhh34J-wQyj99bau4mepw6fScRjb9QF_P9sOuOl3I4sRwMQ8W2YA

Наказ № Н-362 від 12.09.2023 “Про проведення у 2023 році конкурсного відбору проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок

nakaz_H-362_12.09.2023 Nakaz.MON.vid.11.09.2023-1113 Nakaz.MON.vid.07.09.2023-1104 Дод._1_-_Форма_фундаментальнi Дод._2_-_Форма_прикладнi Дод._3_-_Форма_розробки Дод._4_-_висновок_фундаментальнi Дод._5_-_висновок_прикладнi Дод._6_-_висновок_розробки