Проректор з наукової роботи

Гладишевський Роман Євгенович,
академік НАН України, доктор хімічних наук, професор

Керівником НДЧ є проректор з наукової роботи, який здійснює організацію наукової та науково-технічної діяльності в Університеті та її безпосереднє керівництво, планування, поточне управління в межах делегованих ректором повноважень.Організація наукової та науково-технічної діяльності в Університеті регламентується “Положенням про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації“, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2006 № 422.

 

 

Тел.: 032 255-41-00, 032 239-41-09
e-mail : roman.gladyshevskii@lnu.edu.ua