Відділ з питань інтелектуальної власності

Відділ з питань інтелектуальної власності створено з метою забезпечення сучасних методів управління діяльністю у сфері інтелектуальної власності, залучення інвестицій, співробітництва з підприємствами і суб’єктами наукової та науково-технічної діяльності України та іноземних держав з метою використання результатів цієї діяльності. Відділ готує та подає документи (заявки) на об’єкти права інтелектуальної власності у визначені законодавством органи для патентування в Україні та іноземних державах відповідно до національних і міжнародних процедур, забезпечує набуття Університетом майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, що створені в результаті його наукової та науково-дослідної діяльності та сприяє введенню їх у господарський оборот. Відділ організовує облік та реєстрацію науково-дослідних держбюджетних тем та робіт, що виконуються у рамках національних, державних, міждержавних програм, за угодами з вітчизняними і закордонними замовниками, за рахунок грантів міжнародних програм і фондів та інших джерел, визначених чинним законодавством України, а також тем, що виконуються в межах робочого часу викладачів.

Працівники

Завідувач

Приймак Алла Іванівна

тел.: (032) 239-43-69
e-mail: alla.pryimak@lnu.edu.ua
Писаревська Людмила Степанівна
провідний інженер

тел.: (032) 239-44-47
e-mail: pysar2006@ukr.net
Поліщук Ірина Панасівна
провідний інженер

тел.: (032) 239-44-47
E-mail: iryna_poly@ukr.net
Романишин Наталiя Григорівна
інженер I категорії

тел.: (032) 239-44-47
e-mail: nataliia.romanyshyn@lnu.edu.ua

 

Адреса:

вул. Університетська, 1, 347-а,,

Львів, 79000