Наукові школи

 • Фізика твердого тіла
 • Теоретична фізика
 • Кристалохімія інтерметалічних сполук
 • Фізико-хімія полімерів
 • Біохімія і молекулярна біологія
 • Генетика, селекція та генетична інженерія промислових мікроорганізмів;
 • Біоенергетика й електрофізіологія секреторних клітин
 • Комплексний аналіз
 • Функціональний аналіз
 • Механіка
 • Чисельне моделювання й оптимізація фізико-механічних полів
 • Мінералогічна школа академіка Є. Лазаренка
 • Термобарогеохімічна школа професора М. Єрмакова
 • Географічне українознавство
 • Інженерна, екологічна та регіональна геоморфологія
 • Розвиток агропромислового комплексу Західного регіону України
 • Економіко-математичне моделювання
 • Франкознавство
 • Слов’янознавство
 • Історія та культура західноукраїнських земель
 • Теорія та історія журналістики
 • Історія філософії
 • Теорія та історія держави та права
 • Кримінальне право і процес