Оголошено конкурс проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених

Nakaz.MON.vid-21.09.2023-1143 https://mon.gov.ua/ua/news/ogolosheno-konkurs-proyektiv-fundamentalnih-naukovih-doslidzhen-prikladnih-naukovih-doslidzhen-ta-naukovo-tehnichnih-eksperimentalnih-rozrobok-molodih-uchenih?fbclid=IwAR3AtySmhh34J-wQyj99bau4mepw6fScRjb9QF_P9sOuOl3I4sRwMQ8W2YA

Наказ № Н-362 від 12.09.2023 “Про проведення у 2023 році конкурсного відбору проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок

nakaz_H-362_12.09.2023 Nakaz.MON.vid.11.09.2023-1113 Nakaz.MON.vid.07.09.2023-1104 Дод._1_-_Форма_фундаментальнi Дод._2_-_Форма_прикладнi Дод._3_-_Форма_розробки Дод._4_-_висновок_фундаментальнi Дод._5_-_висновок_прикладнi Дод._6_-_висновок_розробки

ІІІ-й Всеукраїнський конкурс наукових робіт здобувачів вищої освіти та молодих учених «БІЗНЕС І ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ І ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ»

Заявка на участь у ІІІ му Всеукраїнському конкурсі Лист Департаменту освіти і науки ЛОДА Лист Інституту економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України Інформаційний лист

Про підготовку рекомендацій щодо впорядкування профілів дослідників на платформі ORCID

Згідно з  наказом МОН України від 10.01.2023 р. No 15,  передбачено заходи із упорядкування профілів вчених на платформі ORCID.  ДНТБ України підготовлено проєкт рекомендацій: bit.ly/3KfnWwv. Для доопрацювання  проєкту прошу до 04.08.2023 р. надати свої зауваження на адресу research.development@lnu.edu.ua.  

Розпорядження проректора з наукової роботи №1 від 14 березня 2023 року “Про обласну премію для працівників наукових установ і закладів вищої освіти Львівської області у 2023 році”

rozporyadzhennya_1 polozhennya_konkurs_naukovtsiv_2023