КОНКУРС НА ІМЕННІ СТИПЕНДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ – ДОКТОРІВ НАУК ЗА 2022 РІК

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій інформує, що відповідно до Постанови Верховної Ради України № 2676-VIII від 05.02.2019 «Про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук» розпочався етап формування, висунення та подання робіт на конкурс на іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук за 2022 рік.

Комітет приймає роботи на конкурс на Стипендії за 2022 рік оформлені та подані відповідно до Інструкції з оформлення і подання документів на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених-докторів наук, порядку їх розгляду та звітування стипендіатів, яка розроблена відповідно до Пункту 1 Положення про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук та затверджена Рішенням Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій від 03.12.2019 зі змінами від 21.01.2021.

Висунення претендентів на здобуття Стипендії здійснюють за місцем їхньої роботи (основної або за сумісництвом) вчені (наукові, науково-технічні, технічні) ради наукових установ, організацій, закладів вищої освіти, підприємств різних форм власності та підпорядкування, які сформовані та діють у відповідності із Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», за наявності письмових рекомендацій не менше двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями і здібностями кандидата на Стипендію.

Вчена рада не може протягом одного року висувати кандидатуру молодого вченого – доктора наук на отримання Стипендії та його роботу (або роботу колективу науковців за участю цього вченого) на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим. У разі порушення цієї вимоги обидва подання не розглядатимуться.

Наукова установа на підставі рішення вченої ради готує клопотання про висунення претендента на отримання Стипендії та щороку до 30 квітня включно подає у двох примірниках його та завірене відділом кадрів рішення про затвердження персонального складу вченої ради разом з поданням претендента та однією електронною копією документів на флеш носії із супровідним листом виключно до одного органу: або до Міністерства освіти і науки України, або за підпорядкуванням до Національної академії наук України, національних галузевих академій наук України, відповідних центральних органів виконавчої влади.

Третій примірник подання на здобуття Стипендії зберігається у вченій раді.

Детальніше за посиланням