Міжнародна премія імені Івана Франка-2021

Присудження Міжнародної премії імені Івана Франка є почесним визнанням вагомих здобутків та значних заслуг науковців у галузі україністики та соціально-гуманітарних наук. Премію засновано з метою сприяння всеохоплюючому вивченню творчої, наукової, громадської діяльності Івана Франка і заохочення вчених з різних країн світу до проведення актуальних досліджень у галузі соціально-гуманітарних наук та україністики, що увиразнюють гуманістичний, національний, духовний, державотворчий сенс для пізнання та утвердження наукової і культурної спадщини України у світовому контексті.

Премію присуджують дослідникам, наукові роботи, яких було подано до Комітету Премії відповідно до цього Положення і було визнано найкращими за оцінкою Міжнародного журі.

Конкурс на здобуття Премії проводиться щорічно. Відзначення лауреата Премії відбувається щороку 27 серпня.

Наукові роботи, що претендують на здобуття Премії мають мати міжнародне значення належати до соціально-гуманітарних дисциплін і ґрунтуватися на засадах наукового осмислення історичних або сучасних процесів в культурі, політиці та суспільному житті України. Наукові роботи мають бути оприлюднені (опубліковані) у році, коли було оголошено про початок подачі документів на здобуття Премії та два попередні роки.

Подати заявку та ознайомитися з детальною інформацією про премію можна за посиланням.