Щорічний конкурс на здобуття Премій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим

Триває щорічний конкурс на здобуття Премій Верховної Ради України найталановитішим молодим вченим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.

Премію присуджують за видатні досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок, які стверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі.

На здобуття премії можна висувати наукові праці, опубліковані у закінченій формі не менш ніж за рік до їхнього висунення. У конкурсі на здобуття премії можуть брати участь наукові працівники, докторанти, аспіранти й інженерно-технічні працівники установ, організацій, підприємств України, Національної академії наук України, галузевих академій наук України та вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації як індивідуально, так і у складі колективу претендентів.

Термін подання матеріалів із супровідними документами – щорічно до 1 квітня.

Нормативне регулювання